luni, 18 martie 2013

Suspendarea pensiei pe perioada vacantei ....


Tratarea situaţiilor în care copilul petrece perioade semnificative de timp în îngrijirea părintelui necustodian conform 
Manualului de implementare a custodiei unice 
editat de către ARPCC

Pentru implementarea acestei obligaţii se recomandă ca lună de lună sumele pe care părintele necustodian le plăteşte părintelui custodian în contul obligaţiei de plată a pensiei alimentare să se facă apelând la regula de trei simplă şi înmulţind cuantumul nominal al pensiei de întreţinere datorate cu numărul de zile în care minorul nu a fost în grija părintelui necustodian şi împărţind la numărul de zile din acea lună calendaristică. Suportul legal este dat de noua jurisprudenţă îm materie:
Totodată, tribunalul apreciază că, în funcţie de perioada în care cei doi copii vor sta efectiv sub îngrijirea tatălui perioade mai mari de timp, cum ar fi în cazul vacanţelor, cei doi părinţi pot conveni cu privire la restituirea sumelor aferente întreţinerii şi numai în cazul în care nu va interveni o soluţie amiabila sub acest aspect, partea interesată se va adresa instanţei pentru restituirea sumei alocată altui scop.
—Citat din decizia civilă 432/27.04.2011 a Tribunalului Bucureşti[4]

Pensia de întreţinere este destinată să contribuie în mod efectiv la acoperirea nevoilor beneficiarului. În consecinţă, dacă minorul, deşi încredintat prin actul instanţei unuia dintre părinţi spre creştere şi educare, locuieşte în fapt la celalalt părinte (la cel obligat la plata pensiei de întreţinere) care asigură întreţinerea copilului, deci execută în natură atât obligaţia personală, cât şi obligaţia ce revine părintelui căruia îi fusese încredinţat copilul, acest din urmă părinte nu mai poate pretinde, în numele copilului, pensia de întreţinere stabilită, deoarece suma respectivă a fost cheltuită de debitor în scopul întretinerii minorului.
—Citat din cartea Dreptul Familiei editat de Conf. Univ. Dr. Emese Florian, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2003)


Ori, obligaţia legală de întreţinere a părintelui fata de copilul sau, prev. de art. 86 alin.1, alin. 3 cod familiei se execută în natură sau prin plata unei pensii în bani, în conformitate cu art. 93 alin. 1 codul familiei. În speţa, câtă vreme copilul s-a aflat la tatăl său, care s-a ocupat de creşterea şi îngrijirea sa, acesta şi-a îndeplinit în natură obligaţia legală de întreţinere la care se refera disp. legale enunţate, neexistând astfel nici un temei legal ca, pentru aceiaşi perioada de timp tatăl sa fie socotit ca având în continuare calitatea de debitor al aceleiaşi obligaţii de întreţinere prin stabilirea unei pensii şi în bani, deşi aceasta obligaţie s-a stins prin plata, respectiv prin executare în natură.
—Sentinţă emisă de Curtea de Apel Craiova - Secţia minori si familie în anul 2007 citată de jurisprudenta.com[5])


Niciun comentariu:

Cele mai citite