vineri, 9 decembrie 2011

Speţă în care nu s-au aplicat prevederile noului Cod civil

Întrebare:
Ce părere aveţi de soluţia pe care am primit-o? S-a cerut reîncredinţare şi în subsidiar un nou program de vizită.

Soluţie: Respinge cererea principală, ca neîntemeiată. Admite cererea reconvenţională. Modifică programul de vizitare stabilit prin decizia civilă nr.XXXX, în sensul că încuviinţează pârâtului de a avea legături personale cu minora T.I. astfel.: două săptămâni în vacanţa de vară (iulie, august), când reclamanta este în ţară , în concediul acesteia , numai în prezenţa sa ; o săptămână în vacanţa de iarnă, la reşedinţa reclamantei, unde aceasta este detaşată în interes de serviciu .
Obligă pârâtul la plata chelt.de judecată în cuantum de XXX lei ,în favoarea reclamantei . Cu apel în 15 zile de la comunicare Pron.în şed.publică,azi 02.12.2011
Răspuns:
Din formularea textului de mai sus reiese că sentinţa este de la judecata pe fond. Indiferent de stadiul procesului (adică chiar dacă procesul pe fond era deja început), ar fi trebuit să cereţi în mod formal printr-o cerere precizatoare că doriţi aplicarea prevederilor noului Cod civil. În dispoziţiile tranzitorii ale legii 71/2011 se precizează în mod expres că aceste prevederi se aplică inclusiv proceselor aflate pe rol. (Pentru o argumentaţie mai amplă puteţi consulta articolul de aici). Credem prin urmare că avocatul care v-a reprezentat nu şi-a făcut datoria.
Suplimentar, prevederile Noului Cod Civil (NCC) şi ale legii 71/2011 sunt obligatorii pentru instanţa de judecată. Deci chiar şi în cazul în care dvs. nu aţi fi avut apărător sau, cum a fost cazul dvs. aţi avut un apărător care nu a reuşit să pătrundă corect prevederile NCC, instanţa de apel era obligată să vă acorde autoritate părintească comună asupra minorei în măsura în care nu s-a stabilit că acest lucru ar constitui un pericol la adresa acesteia. Considerăm prin urmare că şi instanţa a greşit şi că acesta este un motiv cât se poate de serios pentru care dvs. să faceţi apel şi să cereţi casarea sentinţei cu rejudecare.
Un alt articol pe care aţi putea să îl consultaţi este articolul scris de către d-na judecător dr. Cristiana Mihaela Crăciunescu, formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, cercetător ştiinţific asociat al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Veţi observa că prevederile NCC se aplică tuturor proceselor aflate pe rol, indiferent dacă acestea sunt în faza de fond (adică se judecă la Judecătorii), de apel (adică se judecă la Tribunal) sau de recurs (adică se judecă la Curtea de Apel).
Cu speranţa că această opinie vă ajută,
ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite