marți, 8 noiembrie 2011

Pe ce cod se judeca un proces inceput anterior datei de 1 octombrie?

Întrebare:
La mine s-a pronuntat fondul in iunie. Apelul si recursul intra pe noul cod civil? Multumesc frumos. Maj. avocatilor spun nu. Nu mai inteleg nimic
Răspuns:
Vă supunem atenţiei, în acest context, clarificările pe care Ministerul Justiţiei, prin cuvântul d-nei Alina Rădoi, director la Direcţia Elaborare Acte Normative, le aduce acestei probleme:
Astfel potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din actul normativ mai sus amintit „dispoziţiile Codului civil sunt aplicabile şi efectelor viitoare ale situaţiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acestuia, derivate din starea şi capacitatea persoanelor, din căsătorie, filiaţie, adopţie şi obligaţia legală de întreţinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, şi din raporturile de vecinătate, dacă aceste situaţii juridice subzistă după intrarea în vigoare a Codului civil." Acesta este şi cazul raporturilor dintre părinţii divorţaţi şi copiii lor minori. Astfel, instanţa de judecată, analizând circumstanţele concrete ale speţei, va pronunţa o soluţie în temeiul legii civile noi potrivit principiului mai sus enunţat.” (citat din Alina Rădoi, Director, Direcţia Elaborare Acte Normative). Textul complet al adresei MJ se poate consulta aici


În acest context considerăm că chiar şi în cazul în care procesul de încredinţare a minorilor a început înainte de 1 octombrie 2011 şi nici unul din părinţi nu a cerut în mod expres autoritate părintească comună, datoria instanţei este de a judeca, din oficiu, cazul conform noului Cod civil. Prin urmare, pentru procesele de divorţ cu minori sau de reîncredinţare minori nefinalizate până la data de 1 octombrie 2011, indiferent de stadiul procesual, dacă au început înainte sau după data mai sus menţionată, instanţa va trebui să decidă, în general, nu asupra încredinţării minorului unuia sau altuia dintre părinţi (custodie unică) ci asupra stabilirii locuinţei minorului la unul sau altul dintre părinţi (custodie comună). Un algoritm util în acest caz este cel prezentat aici care propune un set de criterii obiective în funcţie de care ar trebui decisă locuinţa minorului.

Aceasta are efect direct asupra tuturor minorilor implicaţi prin prisma deciziilor importante cu privire la minor care trebuie luate de comun acord şi mai ales prin prisma programelor de legături personale dintre minor şi părintele nerezident, programe care pe vechiul cod erau "simbolice” şi de cele mai multe ori total inapte pentru a servi la dezvoltarea unor relaţii armonioase şi solide între copil şi părintele nerezident. Clasicul „primul şi al treilea weekend din lună” nu a fost şi nu este suficient pentru a servi interesul minorului enunţat mai sus şi cu siguranţă nu poate oferi substanţă reală noţiunii de autoritate părintească comună.

Conform cu cele mai bune practici din tarile avansate în implementarea custodiei comune, un program de legături personale ar trebui sa implice în general:
* Cel puţin 4 nopţi consecutive la fiecare serie de 14 nopţi
* Jumătate din toate vacantele minorului (nu doar vacantele de Paste, Crăciun sau cea de vara ci şi cele inter-semestriale sau intra-semestriale)
* Posibilitatea ca minorul sa se întâlnească cu părintele său în interiorul săptămânii lucrătoare cel puţin de 2 ori pe săptămână timp de cel puţin 4 ore pe zi.


Cu prietenie,

ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite