joi, 9 martie 2017

Statistica privitoare la numarul de divorturi cuprizand cererile de divort solutionate de catre notarii publici


Având în vedere solicitarea dumneavoastră via email, înaintată de către Uniunea Naţională a Notarilor Publici  din România spre competenta soluţionare Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale - CNARNN -  INFONOT şi înregistrată sub nr. 1046/03.03.2017, privind comunicarea de Informaţii din Registrul Naţional Notarial de Evidentă a Cererilor de Divort, vă comunicăm următoarele:


Registrul   Naţional Notarial  de Evidenta  a  Cererilor de Divorţ (RNNECD)  are drept scop realizarea la  nivelul întregii ţări  a  unei  evidente cuprinzând   cererile de divorţ soluţionate de către notarii  publici.   Din verificările  efectuate În registru rezulta:

- în anul 2014,  un total  de  14.118  cereri  de instrumentare    a procedurii de divorţ, dintre care 12.395 au fast soluţionate prin eliberarea de certificat   de divorţ.

- în anul 2015,   un total de 15.057  cereri  de instrumentare a procedurii   de divorţ,
dintre care 13.310  au fast  soluţionate   prin eliberarea  de certificate   de  divorţ,

- în  anul 2016, un total de 16.851 cereri de instrumentare    a procedurii   de divorţ, dintre care 14. 782 au fast soluţionate  prin eliberarea    de certificate de divorţ

Toate cererile de divorţ soluţionate s-au  finalizat   cu  desfacerea    căsătoriei prin divorţ pe cale amiabilă,    iar restul cererilor de  divorţ fiind nesoluţionate   din diverse  motive  şi pentru   care s-au emis încheieri   de respingere   potrivit art.  136 din Lege 36/1995,   republicata.


Mai multe detalii pot fi gasite aici


ref.[ngo2590]
Colectivul ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite