miercuri, 8 februarie 2017

Asociaţia Română pentru Custodia Comună

Atentie ! Acesta este un rezumat, pentru a citi intregul document click aici
ARPCC are plăcerea să pună la dispoziţia persoanelor interesate (avocaţi, mediatori, judecători) decizia nr. 327 din 26.02.2013 emisă de către Curtea de Apel Bucureşti. ARPCC consideră că decizia este relevantă din două puncte de vedere:

1. Toate cele trei instanţele (de fond, de apel şi de recurs) au recunoscut necesitatea reinstaurării autorităţii parentale comune pentru părinţii care au pierdut exerciţiul ei ca urmare a unei decizii definitive şi irevocabile emise sub imperiul vechiului cod al familiei. Conflictul dintre părinţi (inclusiv cel legat de existenţa unor plângeri penale) a fost considerat în mod corect ca nefiind un motiv temeinic pentru ca o atare cerere să fie refuzată (jurisprudenţa din România pare să fie coerentă referitor la acest punct).

2. Instanţa de recurs a confirmat regula introdusă de noul cod civil privitoare la prevalenţa exercitării în natură a obligaţiei de întreţinere, dacă părintele nerezident cere acest lucru, în ciuda opoziţiei părintelui rezident. Astfel, instanţa de recurs a cenzurat refuzul instanţelor inferioare de acorda părintelui nerezident dreptul de a se achita în natură (cumpărând bunuri şi servicii pentru minor). Motivarea instanţei e clară: "conflictul dintre părinţi” nu reprezintă un motiv temeinic de a refuza o astfel de cerere.

Hotărârea reprezintă una dintre primele soluţii din Romania in care instanţa impus (în mod definitiv şi irevocabil) pensia în natură (fie chiar şi parţial) împotriva obiecţiilor părintelui rezident. Din păcate, în ciuda excelentei motivări a instanţei referitoare la obligaţia instanţelor de a nu refuza părintelui de bună credinţă cererea de a se achita în natură de obligaţia de întreţinere, instanţa de recurs a acordat doar parţial acest drept1. Acest lucru este surprinzător şi dezamăgitor faţă de motivarea oferită de instanţă. Totuşi considerăm că decizia emisă de CA Bucureşti este extrem de util a fi distribuită către toate instanţele de minori, cu speranţa reaplicării şi alinierea jurisprudenţei legate de exercitarea obligaţiei de întreţinere integral în natură. Felicităm în acest sens pe d-nele judecător Ioana Singh şi Cristina Guţă pentru motivarea oferită.

Ca şi autori morali ai Recursului în Interesul Legii cu nr. 4/20133,4 prin care am reuşit unificarea practicii judecătoreşti legată de aplicarea în timp a prevederilor noului cod civil5 , ARPCC îşi declară interesul de a lucra colaborativ cu instanţele, cu Ministerul Public şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru a obţine o decizie cu caracter de uniformizare şi de aliniere a practicii judecătoreşti în sensul prevalenţei înfiinţării obligaţiei de întreţinere în natură. Pensia de întreţinere în natură este o componentă esenţială a unei corecte implementări autorităţii parentale comune. Nici un alt motiv decât cel expres enunţat de legiuitor (neîndeplinirea cu rea credinţă a obligaţiei de întreţinere) nu justifică sentinţele judecătoreşti ce refuză părintelui nerezident cu autoritate parentală dreptul fundamental de a se îngriji direct de creşterea şi educarea copilului. Orice intervenţie nenecesară a statului în acest domeniu fiind o ingerinţă în viaţa de familie (dintre părintele cu autoritate parentală şi copilul său) ar încălca articolul 8 din Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale.


Colectivul ARPCC

Atentie ! Acesta este un rezumat, pentru a citi intregul document click aici

ref.[ngo3825]
Colectivul ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite