miercuri, 7 septembrie 2016

Începând de astăzi intră în vigoare Convenția de la Istanbul

Acest articol poate fi gasit in original aici pixabay.com

Începând cu data de 1 septembrie 2016 intră în vigoare Convenția Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul), ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 30/2016, al cărei scop este protejarea femeilor împotriva tuturor formelor de violență și prevenirea, incriminarea și eliminarea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și promovarea egalității între femei și bărbați. Transpunerea prevederilor Convenției în legislația națională constituie unul din principalele obiective ale Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, pachetul legislativ prin care vor fi aduse modificările necesare fiind într-un stadiu avansat, urmând a fi îndepliniți ultimii pași procedurali înainte de a fi transmis Parlamentului spre adoptare.

Implementarea prevederilor Convenţiei constituie o certitudine a continuării eforturilor, la nivel guvernamental, pentru a preveni şi combate fenomenul violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, evidenţiind, în mod ferm, continuitatea politicii statului român în acest domeniu dar şi promovarea spiritului de solidaritate a statelor-membre ale Consiliului Europei pentru eradicarea acestui fenomen.

Convenţia de la Istanbul este primul tratat internaţional care conţine o definiţie a genului şi recunoaşte că femeile şi bărbaţii nu sunt doar diferenţiaţi din punct de vedere biologic, ci că există o categorie a genului, definită social, care le conferă acestora roluri şi comportamente specifice. Potrivit acestui document, violența familială și cea împotriva femeilor, în special, reprezintă o violare a drepturilor omului și o formă de discriminare. Convenția de la Istanbul propune crearea unor mecanisme care să garanteze protecția victimelor, să crească gradul de conștientizare a efectelor acestui fenomen, să prevină și să combată toate formele de violență.

Convenția introduce sancțiuni penale și/sau juridice pentru acte de violență psihică și fizică, molestări psihologice insistente ce violează intimitatea, dar și pentru căsătoria forțată, mutilarea genitală a femeilor, violența sexuală (inclusiv violul), hărțuirea sexuală, avortul forțat și sterilizarea forțată. În plus, vor fi recunoscute drept infracțiuni, atunci când sunt comise intenționat, înlesnirea sau complicitatea și tentativa comiterii unui act de violență. În cadrul unei proceduri penale inițiate nu vor fi considerate justificări ale acestor acte cultura, obiceiul, tradiția, religia sau onoarea.
Totodată, Convenția interzice soluționarea extrajudiciară a litigiilor obligatorii, inclusiv medierea și concilierea, referitoare la toate formele de violență.
De asemenea, se stipulează o serie de măsuri privind protecția victimelor prin informare, servicii de asistență generală, asistență în plângerile individuale/colective prin asigurarea unor servicii specializate, înființarea de adăposturi corespunzătoare, organizarea unor linii telefonice de urgență 24 de ore din 24, înființarea de centre de sesizare și sprijin a cazurilor de criză în urma violului, implementarea unor servicii de protecție și asistență pentru martorii copii, precum și constituirea cadrului în care o persoană martoră la comiterea unor acte de violență să fie încurajată să raporteze acest lucru autorităților competente.
La nivelul cooperării internaționale, semnatarii Convenției se angajează să colaboreze în prevenirea, combaterea și urmărirea în justiție a tuturor formelor de violență și vor dezvolta proceduri de primire și servicii de sprijin pentru solicitanții de azil, sensibili la dimensiunea de gen, inclusiv determinarea statutului de refugiat și solicitarea protecției internaționale.

Convenția de la Istanbul este instrumentul juridic internațional cel mai cuprinzător care abordează violența din perspectiva unei violări grave a drepturilor omului.
„Implementarea Convenției de la Istanbul reprezintă un proces la care ANES a lucrat intensiv în ultimii doi ani, începând cu semnarea acestui tratat de către România în iunie 2014 și până în ziua de azi, când acesta intră în vigoare. În paralel cu eforturile depuse pentru ratificarea Convenției, au fost înființate două Grupuri de lucru, unul coordonat de ANES, celălalt sub patronajul Consiliului Superior al Magistraturii, în care au fost implicați experți în drept și reprezentanți ai mai multor ministere cu atribuții în domeniu, cât și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, în vederea realizării de propuneri legislative pentru implementarea prevederilor Convenției în legislația națională. Pachetul legislativ este aproape finalizat, urmând a fi transmis în curând Parlamentului. Ratificarea și intrarea în vigoare a Convenției de la Istanbul demonstrează că România tratează cu maximă seriozitate problema violenței împotriva femeilor”, a declarat Andra Croitoru, secretar de stat al ANES.
ref.[ngo4605]
Colectivul ARPCC

Niciun comentariu:

Cele mai citite