joi, 21 ianuarie 2016

Curtea Constitutionala: Renuntarea la urmarirea penala, „reglementata” la art. 318, contravine principiului legalitatii.

Se intareste presiunea asupra parintilor alienatori (sanctionati cu pedepsem pe pana la 7 ani de zile) care incalca art 379 alin 1 sau 2 

Renuntarea la urmarirea penala, „reglementata” la art. 318, contravine principiului legalitatii. Art. 250 alin. (6) a fost redactat cu incalcarea accesului liber la justitie si a dreptului de proprietate privata: „Solutia legislativa care nu permite si contestarea luarii masurii asiguratorii de catre judecatorul de camera preliminara ori de catre instanta este neconstitutionala”

Judecatorii CCR au declarat neconstitutionale alte doua articole din noul Cod de procedura penala. Cele doua decizii – luate in sedinta de miercuri, 20 ianuarie 2016, cu majoritate de voturi – vizeaza art. 318, intitulat Renuntarea la urmarirea penala, si art. 250 alin. (6), privind contestarea masurilor asiguratorii.

CCR a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 din noul Cod de procedura penala, retinand, in esenta, ca acestea incalca principiul legalitatii, definit de art. 1 alin. (5) din Constitutie, si contravin prevederilor art. 124 alin. (1) coroborate cu art. 126 alin. (1) din Legea fundamentala, potrivit carora justitia se infaptuieste in numele legii si se realizeaza prin instantele judecatoresti stabilite de lege.

In ceea ce priveste neconstitutionalitatea solutiei legislative care nu permite si contestarea luarii masurii asiguratorii de catre judecatorul de camera preliminara ori de catre instanta de judecata, din cuprinsul art. 250 alin. (6), instanta de contencios constitutional a apreciat ca dispozitiile criticate nesocotesc mai multe prevederi din Constitutie, precum cele referitoare la accesul liber la justitie, exercitarea cailor de atac si dreptul de proprietate privata.

Prezentam in continuare comunicatul CCR:

"I. In ziua de 20 ianuarie 2016, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.d) din Constitutia Romaniei si a art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.318 din Codul de procedura penala, care au urmatorul continut:


'(1) In cazul infractiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa inchisorii de cel mult 7 ani, procurorul poate renunta la urmarirea penala cand, in raport cu continutul faptei, cu modul si mijloacele de savarsire, cu scopul urmarit si cu imprejurarile concrete de savarsire, cu urmarile produse sau care s-ar fi putut produce prin savarsirea infractiunii, constata ca nu exista un interes public in urmarirea acesteia.

(2) Cand autorul faptei este cunoscut, la aprecierea interesului public sunt avute in vedere si persoana suspectului sau a inculpatului, conduita avuta anterior savarsirii infractiunii si eforturile depuse pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii.

(3) Procurorul poate dispune, dupa consultarea suspectului sau a inculpatului, ca acesta sa indeplineasca una sau mai multe dintre urmatoarele obligatii:

a) sa inlature consecintele faptei penale sau sa repare paguba produsa ori sa convina cu partea civila o modalitate de reparare a acesteia;

b) sa ceara public scuze persoanei vatamate;

c) sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada cuprinsa intre 30 si 60 de zile, in afara de cazul in care, din cauza starii de sanatate, persoana nu poate presta aceasta munca;

d) sa frecventeze un program de consiliere.


(4) In cazul in care procurorul dispune ca suspectul sau inculpatul sa indeplineasca obligatiile prevazute la alin. (3), stabileste prin ordonanta termenul pana la care acestea urmeaza a fi indeplinite, care nu poate fi mai mare de 6 luni sau de 9 luni pentru obligatii asumate prin acord de mediere incheiat cu partea civila si care curge de la comunicarea ordonantei.


(5) Ordonanta de renuntare la urmarire cuprinde, dupa caz, mentiunile prevazute la art. 286 alin. (2), precum si dispozitii privind masurile dispuse conform alin. (3) din prezentul articol si art. 315 alin. (2)-(4) termenul pana la care trebuie indeplinite obligatiile prevazute la alin. (3) din prezentul articol si sanctiunea nedepunerii dovezilor la procuror, precum si cheltuielile judiciare.


(6) In cazul neindeplinirii cu rea-credinta a obligatiilor in termenul prevazut la alin. (4), procurorul revoca ordonanta. Sarcina de a face dovada indeplinirii obligatiilor sau prezentarea motivelor de neindeplinire a acestora revine suspectului ori inculpatului. O noua renuntare la urmarirea penala in aceeasi cauza nu mai este posibila.


(7) Ordonanta prin care s-a dispus renuntarea la urmarirea penala se comunica in copie persoanei care a facut sesizarea, suspectului, inculpatului sau, dupa caz, altor persoane interesate.'

In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art.318 din Codul de procedura penala sunt neconstitutionale. Curtea a retinut ca dispozitiile criticate contravin principiului legalitatii, prevazut de art.1 alin.(5) din Constitutie, precum si prevederilor art.124 alin.(1) coroborate cu art.126 alin.(1), potrivit carora justitia se infaptuieste in numele legii si se realizeaza prin instantele judecatoresti stabilite de lege.

Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si instantei care a sesizat Curtea Constitutionala, respectiv Judecatoria Drobeta Turnu Severin.II. De asemenea, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.d) din Constitutia Romaniei si a art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.250 alin.(6) din Codul de procedura penala, conform carora:


'(6) Impotriva modului de aducere la indeplinire a masurii asiguratorii luate de catre judecatorul de camera preliminara ori de catre instanta de judecata, procurorul, suspectul ori inculpatul sau orice alta persoana interesata poate face contestatie la acest judecator ori la aceasta instanta, in termen de 3 zile de la data punerii in executare a masurii'.

In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate ridicata direct de Avocatul Poporului si a constatat ca solutia legislativa cuprinsa in art.250 alin.(6) din Codul de procedura penala care nu permite si contestarea luarii masurii asiguratorii de catre judecatorul de camera preliminara ori de catre instanta de judecata, este neconstitutionala. Curtea a retinut ca dispozitiile criticate contravin prevederilor constitutionale ale art.21 coroborate cu cele ale art.129, referitoare la accesul liber la justitie si exercitarea cailor de atac, precum si prevederilor art.44 din Legea fundamentala, care consacra dreptul de proprietate privata.

Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Argumentele retinute in motivarea solutiilor pronuntate de Plenul Curtii Constitutionale vor fi prezentate in cuprinsul deciziilor, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I".

--------------------------------------- 
De la intrarea in vigoare a noilor coduri in materie penala (1 februarie 2014) si pana in prezent, CCR a declarat neconstitutionale nu mai putin de 33 de dispozitii din Codul de procedura penala: art. 3 alin. (3) teza II, art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 222 alin. (10), art. 223 alin. (2) – sintagma „o infractiune de trafic de stupefiante”, art. 250 alin. (6) – „solutia legislativa care nu permite si contestarea luarii masurii asiguratorii de catre judecatorul de camera preliminara ori de catre instanta de judecata”, art. 318, art. 335 alin. (4), art. 341 alin. (5), art. 341 alin. (6) lit. c), art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. d), art. 341 alin. (10), art. 344 alin. (4), art. 345 alin. (1), art. 346 alin. (1), art. 347 alin. (1), art. 347 alin. (3), art. 374 alin. (7) teza II, art. 431 alin. (1), art. 440 alin. (2) – sintagma „daca cererea este vadit nefondata”, art. 459 alin. (2), art. 484 alin. (2), art. 488, art. 488/4 alin. (5), art. 549/1 alin. (2), art. 549/1 alin. (3), art. 549/1 alin. (5). Acestea se adauga altor 3 dispozitii din Codul penal, neconstitutionale: art. 301 alin. (1) – sintagma „raporturi comerciale”, art. 308 alin. (1) – sintagma „ori in cadrul oricarei persoane juridice”, art. 336 alin. (1) – sintagma „la momentul prelevarii mostrelor biologice”.

Marian,

-----------------------------

Vă rog sa-mi explicați de ce nu se mai poate aplica consilierea psihologica , care este explicația concreta juridica ? Dar consilierea în cazul refuzului minorului ?
Mulțumesc 

Mihai 

----------------------------

Mihai,

       Decizia CCR de ieri nu are nici o legatura cu acea consiliere psihologica dispusa in virtutea codului de proc civ referitor la executarea silita. Acea consiliere psiho dispusa de instanta de judec ca urmare a constatarii de catre executor a refuzului copilului cu ocazia executari ( art 912 alin 2 cod proc civ) e valabila in continuare.
      Decizia CCR de ieri se refera la art 318 Cod proc penala ( nu civil) si anume renuntarea la urmarirea penala in cazul anumitor fapte penale ( infractiuni) . 

                            Art. 318                   Renunţarea la urmărirea penală
        (1) În cazul infracţiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani, procurorul poate renunţa la urmărirea penală când, în raport cu:  conţinutul faptei, cu modul şi mijloacele de săvârşire, cu scopul urmărit şi cu împrejurările concrete de săvârşire, cu urmările produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârşirea infracţiunii, constată că nu există un interes public în urmărirea acesteia.
        (2) Când autorul faptei este cunoscut, la aprecierea interesului public sunt avute în vedere şi persoana suspectului sau a inculpatului, conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii şi eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii.
    (3) Procurorul poate dispune, după consultarea suspectului sau a inculpatului, ca acesta să îndeplinească una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
a) să înlăture consecinţele faptei penale sau să repare paguba produsă ori să convină cu partea civilă o modalitate de reparare a acesteia;
b) să ceară public scuze persoanei vătămate;
c) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă cuprinsă între 30 şi 60 de zile, în afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă;
d) să frecventeze un program de consiliere.
        Eu  la aceasta consiliere prev de art. 318 lit d m-am referit. Ptr ca au fost cazuri ( cazul meu, cazul Branzan si multi altii ) cand reclamai ca nu ti-a vazut copilul ani la randul pe art 379 CP si procurorul refuza sa trimita in judecata parintele care nu respecta sentinta, trimitandu-l la o consiliere psihologica , consiliere post-divort, etc.
    .Astfel parintele rezident isi alegea singur un psiholog preferat de el, mergea la o consiliere formala de 2-3 luni, apoi avea obligatia sa depuina la procuror o adeverinta precum ca a urmat acea consiliere , desi e clar ca aceasta nu avea efect asupra relatiilor copil parinte nerezident. Acesta scapa iefitin de orice sanctiune penala, ptr ca nu mai ajungea in judecata. 
     Era o gaselnita admisa de lege , ca si amenda administrativa din vechiul cod.CCr a decis astfel ca justitia se face in numele legii si doar in instantele judecatoresti , nu in biroul procurorului.


----------------------

Salut,

    La acest link gasiti 

un material al ministerului public ptr anii 2013-2015 in care o sa vedeti ca in peste 80% din dosarele penale pe art  379  CP si rele tratamente aplicate minorilor, s-au dat solutii de renuntare la urmarirea penala de catre procurori desi faptele erau grave si continuate in timp( 3-4 ani)

     Cei care aveti solutii de acest gen si puteti inca depune plangere contra solutiei va sfatuiesc sa va grabiti . 


3 comentarii:

Anonim spunea...

ESTE OFICIAL. Procurorul general al României, Tiberiu Nițu a anunţat CE SE VA ÎNTÂMPLA cu dosarele cu prejudicii minore
Autor: Daniel Teodoreanu | duminică, 24 ianuarie 2016 | 5 Comentarii |
2036 Vizualizari 1453619840
Tweet Tiberiu Nitu
Procurorul general al României, Tiberiu Nițu, a făcut un anunţ extrem de important legat de dosare cu prejudicii minore sau chiar recuperate.


După decizia CCR privind neconstituționalitatea dispozițiilor referitoare la renunțarea la urmărirea penală, acestea ar urma să fie finalizate cu rechizitorii și trimise în fața judecătorilor, ceea ce presupune cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat, conform Agerpres.

“Potrivit dispozițiilor art. 318 alin. 1 din Codul de procedură penală, renunțarea la urmărirea penală se putea aplica în cazul infracțiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani. Sigur, această soluție putea fi adoptată dacă se întruneau mai multe criterii. Am să vă dau un exemplu: furtul de produse alimentare dintr-un magazin. Dacă suspectul nu mai comisese o astfel de faptă, dacă partea vătămată nu solicita trimiterea în judecată, iar prejudiciul era recuperat, procurorul putea adopta soluția de renunțare la urmărire penală. În actualul context, dosare de acest gen vor fi finalizate cu rechizitoriu și vor ajunge în fața judecătorului, ceea ce va însemna cheltuieli suplimentare, suportate de la bugetul de stat: avocați din oficiu, cheltuieli cu citarea, eventual expertize în anumite cauze", a declarat Tiberiu Nițu, care a subliniat că

Custodie Comuna spunea...

“După aceea vom acționa pentru identificarea măsurilor de natură să diminueze efectele asupra activității de urmărire penală și vom face propuneri în sensul punerii în acord a dispozițiilor Codului de procedură penală cu decizia Curții Constituționale. Este prematur să spunem despre ce propuneri va fi vorba pentru că trebuie să vedem motivarea deciziei. Este adevărat însă că mulți colegi se gândesc deja la acest lucru și unii au avansat varianta de a se putea da în continuare soluția de renunțare la urmărire penală, dar ea să fie supusă direct controlului unei instanțe de judecată. Până acum, soluția de renunțare penală era supusă controlului judecătorului doar la plângerea unei părți”, a mai explicat procurorul general al României.

Tiberiu Nițu a precizat că renunțarea la urmărirea penală bazată pe principiul oportunității este o instituție care funcționează în foarte multe țări europene și care a fost introdusă doar de doi ani în România.

Custodie Comuna spunea...

“Din acest motiv, la nivelul MP, am monitorizat aplicarea acestei dispoziții procesual penale în faza de urmărire penală. Analiza având ca obiect soluțiile de renunțare la urmărirea penală dispuse de către unitățile de parchet în anul 2014 a evidențiat atât aspecte pozitive cât și o serie de deficiențe constate în urma aplicării prevederilor noii instituții de drept procesual penal. Aceeași analiză a evidențiat și o serie de măsuri care se impuneau pentru remedierea acestor deficiențe. În acest scop s-a întocmit Nota de îndrumare privind evaluarea criteriilor de oportunitate folosite în motivarea soluțiilor de renunțare la urmărirea penală, ce a fost diseminată tuturor procurorilor. De asemenea, tot în sensul măsurilor pentru remedierea deficiențelor, au fost infirmate soluții de renunțare la urmărirea penală”, a adăugat procurorul general.

Declaraţiile sale vin în contextul în care Curtea Constituțională a decis miercuri că dispozițiile art. 318 din Codul de procedură penală privind cazurile în care procurorul poate renunța la urmărirea penală și clasa un dosar sunt neconstituționale.

Cele mai citite