luni, 13 iulie 2015

Combaterea alienării părinteşti în Ungaria, jurispudenţă în formare

Sursa foto: www.scfamilylaw.com


Servus.

Pe baza drepturilor personalitatii, sunt in curs mai multe procese pt. ca mama (de obicei) nu a respectat dreptul tatalui si a copilului la viata privata, dreptul la familie. Din privinta copilului sunt incalcate mai multe drepturi, ca de exemplu dreptul la opinie, dreptul la dezvoltarea personalitatii, dreptul la parinte, dreptul la bunici...etc. Citez aici art 58 din codul civil al Romaniei:

Articolul 58 Drepturi ale personalităţii.
(1) Orice persoană are dreptul la viaţă, la sănătate, la integritate fizică şi psihică, la demnitate, la propria imagine, la respectarea vieţii private, precum şi alte asemenea drepturi recunoscute de lege.
(2) Aceste drepturi nu sunt transmisibile.

Am castigat un proces, "res iudicata" impotriva institutiei de protectia copilului din Ungaria, in care Curtea Suprema a Ungariei se bazeaza pe sentinte ca de pilda "CEDO Nemeth Zoltán vs. Hungary."


In acest process, Curtea Suprema din Ungaria a decis, ca, articolele din drepturire omului in Ungaria sunt aparate de un articol care in general apara drepturile personalitatii, ca art.58 alinieatul 1 din cod.civ al Romaniei. 

Noi propunem ca si in Romania parintii alienati sa dea in judecata pe alienatorii care nu accepta punerea in aplicare a programului de legaturi personale asa cum a fost stabilit de catre instant si care sau care nu le permit acesul la copil inainte de a exista vreo sentinta judecatoreasca in sensul restrictionarii in vreun fel a accesului respectivului parinte la copil.

In Ungaria se pot cere daune civile de cam 1000-1500/luna euro, depinde de cazul respectiv. Eu personal, deschid cont copiilor si depun acolo banii -- acesti bani nu merg la avocet si nici la parintele alienat ci la copil, cand copilul va ajunge varsta majoratului.

Am observat, ca dupa doua trei sedinte, (fara sentinta) parintii alienatori de cele mai mult eori incep sa permita accesul la copil. Aceste procese, privind drepturile personalitati, decurg foarte repede. Mult mai repede decat alte modalitati juridice. 

In Ungaria avem deja trei astfel de sentinte inpotriva parintilor alienatori care inca nu sunt defintive. Toate aceste sentinte si acceste se bazeaza pe sentinta CEDO de mai sus.

Prin aceast ajurisprudenta in formare din Ungaria, Asociatia noastra spera ca in acest domeniu  (al combaterii fenomenelor de tip alienare parentala) se va putea ajunge la o rezolvare mai rapida si mai eficienta a acestor probleme.

Csaba Szaniszló, Friday, July 3, 2015 4:12 PM


Ref. [ngo3326]


4 comentarii:

Custodie Comuna spunea...

Institutia "drepturilor personalitatii" a fost introdusa prin Capitolul II din Noul Cod civil (Legea 287/2009): „Respectul datorat fiintei umane si drepturilor ei inerente” din Titlul II „Persoana fizica”, a Cartii I. „Despre persoane” din Codul Civil (art. 58-81).
Art. 58 alin. (1) prevede ca: „Orice persoana fizica are dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci fiintei umane, cum sunt viata, sanatatea, integritatea fizica si psihica, demnitatea, intimitatea vietii private, libertatea de constiinta, creatia stiintifica, artistica, literara sau tehnica”.
Unele dintre aceste drepturi isi au originea in Conventia Europeana privind drepturile si libertatile fundamentale, altele in Constitutie.
Caracteristicile drepturilor personalitatii
– sunt inerente calitatii de persoana umana: apartin oricarui individ prin insusi faptul ca este om si ocrotesc in special caracteristicile fizice si morale ale fiintei umane, individualitatea sau personalitatea acesteia.
– nu sunt drepturi patrimoniale: aceasta inseamna ca viata, demnitatea, onoarea, imaginea, viata privata nu pot fi evaluate in bani
– sunt netransmisibile: apartin doar titularului lor.

Custodie Comuna spunea...

Drepturile la viata, la sanatate si la integritate ale persoanei fizice
Viata, sanatatea si integritatea fizica si psihica a oricarei persoane sunt garantate si ocrotite in mod egal de lege. Interesul si binele fiintei umane trebuie sa primeze asupra interesului unic al societatii sau al stiintei. Nimeni nu poate aduce atingere speciei umane.
Este interzisa orice practica eugenica prin care se tinde la organizarea selectiei persoanelor.
Sunt interzise orice interventii medicale asupra caracterelor genetice avand drept scop modificarea descendentei persoanei, cu exceptia celor care privesc prevenirea si tratamentul maladiilor genetice.
Este interzisa orice interventie avand drept scop crearea unei fiinte umane genetic identice unei alte fiinte umane vii sau moarte, precum si crearea de embrioni umani in scopuri de cercetare. Utilizarea tehnicilor de reproducere umana asistata medical nu este admisa pentru alegerea sexului viitorului copil decat in scopul evitarii unei boli ereditare grave legate de sexul acestuia.
Corpul uman este inviolabil. Orice persoana are dreptul la integritatea sa fizica si psihica. Nu se poate aduce atingere integritatii fiintei umane decat in cazurile si in conditiile expres si limitativ prevazute de lege.
Examenul caracteristicilor genetice ale unei persoane nu poate fi intreprins decat in scopuri medicale sau de cercetare stiintifica, efectuate in conditiile legii. Identificarea unei persoane pe baza amprentelor sale genetice nu poate fi efectuata decat in cadrul unei proceduri judiciare civile sau penale, dupa caz, sau in scopuri medicale ori de cercetare stiintifica, efectuate in conditiile legii.
Orice acte care au ca obiect conferirea unei valori patrimoniale corpului uman, elementelor sau produselor sale sunt lovite de nulitate absoluta, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege.

Custodie Comuna spunea...

Nicio persoana nu poate fi supusa experientelor, testelor, prelevarilor, tratamentelor sau altor interventii in scop terapeutic ori in scop de cercetare stiintifica decat in cazurile si in conditiile expres si limitativprevazute de lege. Prelevarea si transplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana de la donatori in viata se fac exclusiv in cazurile si conditiile prevazute de lege, cu acordul scris, liber, prealabil si expres al acestora si numai dupa ce au fost informati, in prealabil, asupra riscurilor interventiei. In toate cazurile, donatorul poate reveni asupra consimtamantului dat, pana in momentul prelevarii.
Este interzisa prelevarea de organe, tesuturi si celule de origine umana de la minori, precum si de la persoanele aflate in viata, lipsite de discernamant din cauza unui handicap mintal, unei tulburari mintale grave sau dintr-un alt motiv similar, in afara cazurilor expres prevazute de lege.
Dreptul de a dispune de sine insusi (art. 60)
Persoana fizica are dreptul sa dispuna de sine insasi, daca nu incalca drepturile si libertatile altora, ordinea publica sau bunele moravuri.
Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane

Custodie Comuna spunea...

Dreptul la libera exprimare
Orice persoana are dreptul la libera exprimare. Exercitarea acestui drept nu poate fi restransa decat in cazurile in care atingerile sunt permise de lege sau de conventiile si pactele internationale privitoare la drepturile omului la care Romania este parte (a se vedea art. 10 parag. 2 din Conventia europeana a drepturilor omului).

Dreptul la viata privata
Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private. Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni in viata intima, personala sau de familie, nici in domiciliul, resedinta sau corespondenta sa, fara consimtamantul sau, fara respectarea legii, a pactelor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
Este interzisa utilizarea, in orice mod, a corespondentei, manuscriselor sau a altor documente personale, precum si a informatiilor din viata privata a unei persoane, fara acordul acesteia ori fara respectarea limitelor legale.

Dreptul la demnitate
Orice persoana are dreptul la respectarea demnitatii sale. Este interzisa orice atingere adusa onoarei si reputatiei unei persoane, fara consimtamantul acesteia ori fara respectarea legii.

Cele mai citite