marți, 15 ianuarie 2013

Trimiteri CEDO referitoare la protejarea relațiilor de familie


"Aş dori să fac o trimitere în cele ce urmează la cauza Keegan vs. Irlanda, din jurisprudenţa C.E.D.O., petiţia 16969/90, decizia din 26.05.1994, privind încălcarea prevederilor art. 8:

 “50. În conformitate cu principiile enunţate de Curte în jurisprudenţa sa, în cazul în care a fost stabilită existenţa unei legături de familie cu un copil, statul respectiv trebuie să acţioneze într-un mod calculat, pentru a permite ca această legătura să se dezvolte şi trebuie să fie create garanţiile juridice pentru a face posibil ca din momentul naşterii copilului acesta să se şi integreze în familia sa (a se vedea, mutatis mutandis, Marckx vs. Belgia din 13 iunie 1979, seria A, nr 31, pag. 15., alin. 31, şi sus-menţionaţii Johnston şi alţii în hotărârea de la pag.  29,. alin. 72).  În acest context, ca referinţă se poate lua principiul prevăzut la art. 7 din Convenţia O.N.U. cu privire la drepturile copilului din 20 noiembrie 1989, un copil are, în măsura în care este posibil, dreptul de a fi îngrijit de către părinţii lui. Este, de altfel, necesar să se reamintească faptul că plăcerea reciprocă trăită de către copil şi părinte, de a se bucura de compania celuilalt, constituie un element fundamental al vieţii de familie, chiar şi  atunci când relaţiile de familie dintre părinţi s-au destrămat (a se vedea, printre altele, Eriksson vs. Suedia în hotărârea din 22 iunie 1989, seria A, nr. 156,. pag. 24., alin. 58).

Totodată, în cauza Konstantin Markin vs. Rusia, petiţia 30078/06, decizia  din 22.03.2012, privind încălcarea prevederilor art. 8 şi 14, s-a concluzionat: “Curtea nu a acceptat această justificare pentru diferenţa de tratament pe care Guvernul a invocat-o în cazul petentului, constând în rolul social deosebit al femeilor în creşterea copiilor. Societăţile europene contemporane s-au mutat spre o repartizare mai egală între bărbaţi şi femei a responsabilităţilor pentru creşterea copiilor lor şi  rolul bărbaţilor de îngrijitori şi-a câştigat recunoaşterea.”

Niciun comentariu:

Cele mai citite