joi, 2 august 2012

Punctul 5 din avizul CSM la Proiectul de Modificare a Legii 272/2004


A V I Z

referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

În urma examinării proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII


În temeiul art. 38 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza Hotărârii nr. 600 din 03 iulie 2012 a  Plenului Consiliului Superior al Magistraturii:
Avizează favorabil proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu următoarele observaţii şi propuneri:

P U N C T U L  5


Pentru ca instanţele să aibă un reper clar asupra schimbării de filozofie pe care o aduce exercitarea în comun a autorităţii părinteşti, considerăm necesar ca legea specială să instituie expres prezumţia că un program de legături personale cât mai ample cu părintele nerezident este în interesul copilului.
În consecinţă, propunem introducerea a două noi alineate, alineatele (4) şi (5), după alineatul (3) al art. 14 din lege cu următorul conţinut:
„(4) Programul de relaţii personale cât mai amplu cu părintele nerezident este în interesul superior al copilului. Instanţa stabileşte acest program în funcţie de vârsta copilului, de nevoile de îngrijire şi educare, de intensitatea legăturii afective dintre copil şi părintele nerezident, de comportamentul acestuia din urmă, precum şi de alte aspecte relevante în fiecare caz în parte.
Criteriile prevăzute la alin. (4) vor fi avute în vedere şi la stabilirea programului de relaţii personale şi cu celelalte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie.”


Note ARPCC

  1. Un index cu principalele sugestii de îmbunătățire a proiectului venite din partea CSM se pot vedea aici
  2. Avizul complet emis de către CSM precum și proiectul de lege propus de către MMFPS pot fi consultate aici

Niciun comentariu:

Cele mai citite