vineri, 20 aprilie 2012

Decizie de admisibilitate in cauza Pascal vs. Romania

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat în data de 17 aprilie 2012 hotărârea în cazul Pascal vs. România.

Domnul David Denis Pierre Pascal, reprezentat de Radu Gabriel Revnic, s-a plâns de faptul că dreptul său privind respectarea vieții de familie a fost încălcat ca urmare a neexecutării hotărârilor judecătorești rămase definitive ce îi acordau acestuia dreptul să își viziteze copilul său minor.

Curtea declară că plângerea reclamantului este admisibilă cu privire la neexecutarea hotărârilor judecătorești definitive ce îi conferă dreptul de a-și vizita fiica, în conformitate cu prevederile articolului 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie), însă declară restul cererii ca fiind inadmisibilă.

Totodată, Curtea reține că articolul 8 al Convenției nu a fost încălcat.

>> Hotărârea

Sorin-Ioan DUMITRASCU

Niciun comentariu:

Cele mai citite